על מנת להשיג את המטרות שלנו אנחנו חייבים למדוד את התוצאות שלנו.

אחד העקרונות החשובים בקרוספיט הוא היכולת למדוד את התוצאות שלנו,

אנחנו לא מעריכים, מנחשים או מרגישים אם היכולת שלנו השתפרה, אנחנו מודדים.

אם הרמתי יותר משקל, אם עשיתי יותר חזרות, אם הזמן שלי השתפר אז היכולת שלי השתפרה.

בדיוק לשם כך יש לנו אימוני באנצ'מרק,

אימונים אלה חוזרים על עצמם מידי מספר חודשים ומאפשרים לנו למדוד את השיפור ביכולות שלנו.

האימון של היום הוא אימון שכזה, אנחנו נחזור על האימון הזה עוד 3 חודשים מהיום ונבדוק כמה התקדמנו.

Metcon: Barbara

5 Rounds for time:

20 Pull ups

30 Push ups

40 Sit ups (abmat)

50 Air squat

Rest 3 min between rounds.

Your time is the total time without the rest.