כוח לפני מומנטום.

החלק הראשון של האימון יוקדש לתירגול הטכניקה של strict ring muscle up,
אנחנו תמיד נעדיף לבנות בסיס של כוח וטכניקה נכונה ולכן נתמקד בעבודה ללא מומנטום.
רק אחרי ששלטנו בתנועה ללא מומנטום ואנחנו מסוגלים לבצע מספר חזרות טובות בצורה זו ניתן לשקול תרגול של התנועה עם מומנטום.
סדר עדיפויות זה מאפשר התקדמות נכונה ובטוחה.

Skill:

Strict ring muscle up progression

Metcon: For time

21-18-15-12-9-6-9

Strict press (50%)

30 Double under / 90 single under after every round