האימון של היום הוא הבאנצ'מרק הראשון שעשינו ב 14/01/17 אימון 028.

הגיע הזמן לבדוק אותו שוב.

Wod: Filthy Fifty

For time:

50 Box Jumps

50 Jumping Pull-ups

50 Kettlebell Swings, 16/12 kg

50 Walking Lunges

50 Knees To Elbows

50 Push Press,20/15 kg

50 Back Extensions

50 Wall Balls, 10/6 lbs

50 Burpees

50 Double Unders