שליטה במשקל גוף היא הבסיס לרוב התנועות שאנו מבצעים.
בהיררכיה של התנועות בקרוספיט שליטה במשקל גוף מופיעה לפני שליטה בעצמים חיצונים,
האימון של היום מורכב רק ממשקל גוף, נתמקד בתנועות בסיסיות אלה לפני שנעבור לתנועות מורכבות יותר.

Skill:

Handstand progression

Metcon: 16 min Tabata

Push up
Sit up
Air squat
Burpee

20 seconds of work 10 seconds of rest for 8 rounds per movement.