בחלק הראשון נתמקד בתנועות של משיכה ודחיפה, להוסיף משקל לחתירה בטבעות אם ניתן.
לשמור על רגליים ישרות וגב זקוף ב Z press.

בחלק השני פרטנר אחד יוצא לרוץ 400 מטר, בזמן הזה הפרטנר השני מבצע בכל סיבוב אחת מהתנועות עד שהשותף חוזר מהריצה, מתחלפים בריצה כל סיבוב. בכל פעם שהפסקת לבצע את התנועה אתה צובר לשותף שלך 3 ברפייז. לאדם שרץ יש אינטרס לרוץ מהר אחרת השותף שלו יצבור עבורו ברפייז.

Strength: 10 min EMOM

5 Heavy ring rows
10 Kettlebell z press ( 5 each hand)

Partner Wod: 3 rounds for time

400m Run
Max Plank
Max Hollow hold
Max Supermen