החלק הראשון מוקדש לעבודה על squat snatch,
יש מספר דברים שאנחנו חייבים להיות מסוגלים לעשות על מנת לתרגל תנועה זו, היכולת לרדת לטווח תנועה מלא בסקוואט, גמישות טובה בכתפיים, היכולת למשוך את עצמנו מהר מתחת למוט, הכוח לתמוך במשקל מעל הראש, וכמובן טכניקה טובה ב snatch.

Technique: 

3 Position squat snatch 4*2

Metcon: 15 min AMRAP

10 Overhead squat 43/30 kg
15 Pull up
20 Box jump