כתמיד אימון מוצ"ש שלנו הוא ארוך וקשה,
לא לחשוב יותר מידי פשוט לעבוד ולחשוב רק על החזרה הבאה.


Wod:

1000m Run
80 Lunges
60 Ground to overhead 20/10 kg
40 Dips
1000m Run
80 Sit up
60 Push up
40 Ring row
1000m Run