בחלק הראשון נמשיך בהתקדמות שלנו בעמידות ידיים.

בחלק השני נתחמם היטב בדדליפט, באימון עצמו להקפיד על עבודה בטוחה וטובה בדדליפט.

 

Skill:

Handstand progression

Metcon: 5 Rounds for time

5 Deadlift (70%)
10 Dips
20 Sit up