ממשיכים לתרגל עמידות ידיים,
יש חשיבות רבה לתרגול השבועי, במידה ולא יוצא לכם להגיע נסו לתרגל בצורה בטוחה בבית לפחות פעמיים בשבוע.

 

Skill: 
Handstand

15 Min Emom:

10 Front squat (50%)
3-7 Ring pull up
30-50 sec Hollow hold