אימונים טובים יכולים לבוא לידי ביטוי בצורות שונות,
האימון של היום הוא דוגמה טובה לכך,
מעט חזרות, דופק יחסית נמוך אבל עבודה בטווחי תנועה מלאים שתוביל להתקדמות בהמשך.

Strength: 
Turkish get up 3*3
Back extension  3*10

Metcon: 16 min EMOM
Strict pull up 40% of max
4-8 Handstand pushup
30-50 sec Hollow hold
45 sec Farmer carry