המטרה היא לנסות להשאר באותו טווח זמנים של הריצה הראשונה.

 

Workout:
800m Run
1 min Rest
800m Run
2 min Rest
800m Run
3 min Rest
800m Run
4 min Rest
800m Run

OR
400m Run/Walk
1 min Rest
400m Run/Walk
2 min Rest
400m Run/Walk
3 min Rest
400m Run/Walk
4 min Rest
400m Run/Walk