השבוע אנחנו מורידים קצת עומס באימוני כוח על מנת שנוכל לחזור בכוחות מחודשים בשבוע הבא.
תתאפקו ותצמדו לתוכנית, אם אתם עובדים לפי התוכנית הליניארית לא לעלות משקל השבוע.

 

Strength:

Press 4*5 (60%)

Partner wod: For time
30 Thruster 43/30 kg
400m Run
30 Push jerk 43/30 kg
400m Run
30 Sumo deadlift high pull 43/30 kg
400m Run
Work together to complete all the reps.