מחזור כוח חדש.
לאחר חישוב ה – 90% שלכם יש להוסיף לתרגילי פלג גוף עליון 2.5 ק"ג ולפלג גוף תחתון 5 ק"ג ומזה  לחשב את משקלי העבודה החדשים.

 

Strength: 
Press 5-5-5
65%-75%-85%
Add 2.5 kg to your 90% to calculate new work weight.
OR
4*5 add 2.5 kg to last workout

Metcon: 20 min AMRAP
10 Push jerk 60/40 kg
15 Pull up
15 Box jump