להשוות תוצאות עם: יום שבת 13/05/17 אימון 147


Metcon:

1000m Run

50 Wall ball

75 Burpee

100 Sit up

1000m Run

50 Ring rows

75 Air squat

100 Russian twist

1000m Run