טאבטה היא צורת אימון שבה אנחנו מבצעים מקסימום חזרות במשך 20 שניות ונחים 10 שניות,

חוזרים על זה במשך 8 סיבובים, רק אחרי שהשלמנו 8 סיבובים כלומר 4 דקות של עבודה ביחד עם מנוחה נעבור לתנועה הבאה.

המטרה שלנו היא לנסות לשמור על אותו מספר חזרות קבוע לאורך כל שמונת הסיבובים,

כמובן שנסכום את סך כל החזרות באימון, השאיפה שלכם היא לבצע כמה שיותר חזרות.

הזמן המצטבר של האימון הוא 16 דקות.
להשוות עם: אימון 131 27/04/17

Strength: 
Ring L sit 4*20-40 seconds
Box jump max height

Metcon: Tabata something else
Tabata pull up
Tabata push up
Tabata abmat sit up
Tabata air squat