אנחנו ננצל את השבוע הקרוב להורדת עומס והשלמות,
בשבוע הבא נמדוד 1rm בשלושת התנועות הבסיסיות שתרגלנו בחודשיים האחרונים.

Strength:
Press 4*10 (60%)

Metcon: For time
21-15-9
Push press
Pull up
V up