באימון העיקרי אחד עובד והשני נח מספר החזרות הוא לשני בני הזוג ביחד.
ב Sit up  כל אחד עושה את המספר הרשום ניתן לעבוד בו זמנית.

 

Strength:10 min EMOM
1: 5 Weighted pull up
2: 3-6 Handstand push up

Partner WOD: 20 min AMRAP
20 Thrusters 43/30 kg
20 Wall ball 10/6 kg
20 Wall ball sit up
Add 10 reps every round