האימון של היום הוא הבאנצ’מרק הראשון שעשינו ב 14/01/17 אימון 028,
עשינו אותו שוב ב 03/06/17 אימון 168 ונראה לי הולם שגם נסיים את השנה איתו.

WOD: Filthy Fifty
For time:
50 Box Jumps
50 Jumping Pull-ups
50 Kettlebell Swings, 16/12 kg
50 Walking Lunges
50 Knees To Elbows
50 Push Press,20/15 kg
50 Back Extensions
50 Wall Balls, 10/6 lbs
50 Burpees
50 Double Unders