אימון יום רביעי

Skill:
Turkish get up 4-4-4-4
Add weight if possible

Partner WOD: for time
20 Burpee
40 Air squat
60 Double under
One is running 400m while the other is completing only one

זה הזמן להגיע לאימון נסיון בחינם!