קצת יותר משנה מאז הפעם האחרונה שעשינו את האימון הזה,
בואו נראה אם הפעם נצליח לסיים אותו.
להשוואת תוצאות עם אימון 112 08/04/17

 

SMWOD: Eva
5 rounds for time:
800 m run
30 kettlebell american swing 32/24 kg
30 pull up