בשבוע הקרוב נסכם חודשיים בתוכנית הכוח שלנו במדידת משקל מקסימאלי ל 5 חזרות.
בחימום יש לבצע סטים של 3 חזרות עם מנוחה מינימאלית עד המשקל הכבד ביותר שתוכלו לבצע בוודאות ל 5 חזרות.
החל ממשקל זה יש לבצע סטים של חמש חזרות עם מספיק מנוחה על מנת לאפשר התאוששות.

 

Strength: Press
20 minutes to find 5RM

Metcon: 20 min AMRAP
20 Hand release push up
30 Sit up
50 Double unders