להשוואת תוצאות עם יום שבת 04/11/17 אימון 321

SMWOD: Kelly 5 Rounds for time
400m Run
30 Box jump
30 Wall ball 10/6 kg