מחזור שני של Wendler 5/3/1,
להוסיף 5 ק”ג לחישוב של ה 1RM ל Back squat , Deadlift
להוסיף 2.5 לחישוב של ה 1RM ל Press
את משקלי העבודה יש לחשב מ 90% מ ה1RM החדש.

Strength:
Back squat 5-5-5+ (65%-75%-85%)
Or
4*5

Metcon: For time
20 Front squat 70/50
30 Box jump
40 Kettlebell swing 24/16
50 Wall ball 20/14