להשוות תוצאות עם אימון 240 15/08/17

Strength: Wendler cycle 2 Week 3
Deadlift 3-3-3+
70%-80%-90%
OR
4*5 add 5 kg to last week

Metcon: Diane
21-15-9
Deadlift 100/70 kg
Handstand push up