דניאל, קרינה ואבי

SMWOD: For time
1600 m Run
50 Kettlebell swing 24/16
75 Lunges
100 Sit up
150 Double unders
100 Sit up
75 Lunges
50 Kettlebell swing 24/16
1600 m Run