אינו יומי 121216

חימום בלה בלה בלה

עבודה על חושות

סקילס

5 סטים של בלה בלה

אימון עיקרי

ריצה בלה

בלהלהלהלה

׳קכלמ׳קךלמ

׳ףקכח׳קמכ