מדיניות ביטול או הקפאת מנוי:

אנחנו מבינים שהחיים לפעמים מאלצים אותנו לבצע שינויים לא צפויים, כמו למשל לבטל או להקפיא את המנוי שעשיתם.

המדיניות שלנו היא פשוטה מאוד, במידה ואתם מבטלים את המנוי תשלמו את הפער בין המנוי שרכשתם למנוי הקרוב ביותר לתקופת השימוש בפועל כפול מספר חודשי השימוש.

לדוגמא:

במידה ורכשתם מנוי שנתי בעלות חודשית של 320 ₪ לחודש וביטלתם אחרי חודשיים וחצי של שימוש, החישוב יהיה לפי עלות של מנוי לשלושה חודשים כלומר לפי עלות של 380 ₪ לחודש. שילמתם בפועל 960 ₪ לשלושה חודשים כאשר היה עליכם לשלם 1,140 זה אומר שהפער בין המחיר ששולם למחיר שהיה אמור להיות משולם הוא 180 ₪ זה הסכום שעליכם לשלם על תקופת המנוי שלכם, כמובן שיתרת הכסף ששילמתם מראש תוחזר לכם בקיזוז ההפרש.
המחירים המצויינים כאן הם כדוגמא בלבד ויש להתעדכן במחירון העדכני באתר.

מידע נוסף:

  • כל בקשה לביטול או הקפאת מנוי יש לשלוח במייל לכתובת הבאה:

crossfit.tzafon@gmail.com

  • לא ניתן להקפיא או לבטל מנוי בדיעבד.
  • כל בקשה לביטול מנוי או הקפאת מנוי יש לשלוח לפחות שבוע לפני מועד הפעלת הקפאת המנוי או ביטולו.
  • במקרה של הקפאת המנוי, חשבון המתאמן ימשיך להיות מחויב לפי ההסכם עם המתאמן אך מועד הסיום שלו ידחה בהתאם.
  • ניתן להקפיא מנוי עד 4 פעמים, לתקופה של מינימום שבועיים.